Milan Kuffa, IN‑EL‑MAT. Elektroinštalácie

Trasovanie káblov a vyhľadávanie porúch zemných elektrických vedení.
Montáže, opravy, rekonštrukcie, revízie elektrických zariadení do 1000 V.

Copyright © 2014 Milan Kuffa, IN‑EL‑MAT.